Bosy Blask - firma sprzątająca Szczecin.

Poznaj naszą ofertę

Branża medyczna

Branża medycznaWróć

Posiadamy wiedzę na temat procedur szpitalnych i dezynfekcji oraz odpowiednio przeszkolony w tym zakresie personel.

branzaMedyczna

W przypadku działalności placówek branży medycznej, oferujemy działania mające na celu odpowiednie zabezpieczenie i segregowanie wytworzonych odpadów medycznych, komunalnych i niebezpiecznych. Każda z tych grup wymaga specjalnego i oddzielnego traktowania. Znajomość procedur szpitalnych i dezynfekcji pozwala nam na opracowywanie specjalistycznych planów higieny, dzięki którym zadbamy o jak najmniejszą szansę zagrożenia bakteriologicznego. Gwarantujemy rzetelne przestrzeganie planów przez odpowiednio przeszkolony personel oraz stały nadzór podczas trwania całego zlecenia.

Dbając o zdrowie naszych pracowników podczas wykonywania prac w branży medycznej, opracowujemy procedury postępowania na wypadek ekspozycji.

Bosy Blask